Reklamacje i zwroty

Zwroty i reklamacje

 • Zwroty

  4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od momentu odebrania przesyłki bez podania przyczyny. Klient może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy mailem lub składając oświadczenie na piśmie. Formularz odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie informacyjnej w stopce Sklepu.

  4.2. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  4.3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania rzeczy z powrotem zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

  4.4. Koszt wysyłki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy pozostaje po stronie Klienta.

  4.5. Zwrot przedmiotu umowy musi być w stanie niezmienionym w stosunku do wydanego. W przypadku jakichkolwiek naruszeń bądź wad powstałych po wydaniu rzeczy, takie odstąpienie od Umowy jest nieskuteczne.

  Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres: Arkadan sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 44/50 lok. 129.

 • Reklamacje
   

  5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  5.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie Klient powinien odmówić jej odebrania. Odebranie uszkodzonej przesyłki jest równoznaczne z utratą możliwości reklamowania uszkodzeń przesyłanych towarów.

  5.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych przedmiotów z zamówieniem bądź też otrzymania towaru uszkodzonego Klient ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@artykulydlaplastykow.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego w ciągu 30 dni od momentu odebrania przesyłki.

  5.4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  - numer i datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer i datę faktury VAT),
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  5.5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru, Klient może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.

  5.6. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu zwrotu pozostaje po stronie Sprzedającego oraz Sprzedający zwraca koszty przesyłki jakie Klient poniósł w związku z wysłaniem zakupionego towaru do Klienta. Jeśli jednak klient wybrał sposób dostarczenia zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

  5.7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Kolory towarów prezentowanych na stronie mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na indywidualne ustawienia i stan techniczny monitora, rodzaj oświetlenia czy też jakość zdjęć. Rozumiane w ten sposób różnice w kolorystyce czy też nieznaczne różnice w wykończeniu nie stanowią podstawy do składania reklamacji.

 • Formularz odstąpienia od umowy

  Adresat: Arkadan sp z o.o., 95-200 Pabianice ul. Warszawska 44/50 lok 129b, bok@artykulydlaplastykow.pl 

   

  Ja/My ……………………………. niniejszym informuję/informujemy  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

   

  Data i numer zawarcia umowy ……… (data i numer wystawienia faktury sprzedaży)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………..

  Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………..

  Data …………………………..

   

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Masz pytania? 733-012-789
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00
Sklep internetowy Shoper.pl